Admission 入試情報

入試データ

入試情報

2024年度入試結果は以下の通りです。

2024年度入試データ

印刷用PDFはこちら

2024年度学部学科別入学者数

文学部
学科 入学定員 入学者数
英語英米文学科 90 59
日本語日本文学科 90 68
コミュニケーション学科 90 87
合計 270 214
国際交流学部
学科 入学定員 入学者数
国際交流学科 197 118
音楽学部
学科 入学定員 入学者数
音楽芸術学科 75 53
文学部(2年次編入学試験)
学科 入学定員 入学者数
日本語日本文学科 若干名 0
文学部(3年次編入学試験)
学科 入学定員 入学者数
英語英米文学科 若干名 1
日本語日本文学科 若干名 2
コミュニケーション学科 若干名 1
合計 - 4
国際交流学部(2年次編入学試験)
学科 入学定員 入学者数
国際交流学科 4 1
国際交流学部(3年次編入学試験)
学科  入学定員  入学者数
国際交流学科  若干名  8
音楽学部(2年次編入学試験)
学科 入学定員 入学者数
音楽芸術学科 若干名 1
音楽学部(3年次編入学試験)
学科 入学定員 入学者数
音楽芸術学科 若干名 1

2024年度都道府県別入試結果

印刷用PDFはこちら